Duurzaamheid
voor de volgende generaties

Duurzaamheid heeft voor de firma Lugina altijd al een belangrijke rol gespeeld, want wij willen ons familiebedrijf op een verantwoordelijke wijze doorgeven aan de volgende generatie. Daarom zetten wij ons in voor belangrijke duurzame onderwerpen om onze bijdrage aan een duurzamere toekomst te leveren.


Duurzaamheid is bij
Waldläufer op vele vlakken terug te vinden

Duurzaamheid betekent voor ons: zorgen voor evenwicht tussen mens en milieu, voor nu en toekomstige generaties. Tevens nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door goede arbeidsvoorwaarden te creëren op al onze productielocaties. Wij hechten veel belang aan de verwerking van materialen van de hoogste kwaliteit en maken gebruik van de kortst mogelijke transportroutes.
Onze 7.000 m2 grote zonnepaneleninstallatie op het dak van onze fabriek op onze hoofdvestiging in Schwanheim draagt ook bij aan de duurzame productie. Deze installatie is al sinds 2010 in bedrijf. Hiermee kunnen wij het complete stroomverbruik op de locatie zelf afdekken en produceren zo klimaatneutraal.

waldlaeufer_video_thumbnail_1348x599px

Duurzaamheid in de internationale samenleving:
sociale betrokkenheid voorbij de grenzen van Europa

Duurzame betrokkenheid gaat voor ons hand in hand met sociale betrokkenheid en wij zijn er trots op dat we al vele jaren de stichting KINDERHULPPROJECT FATHER ALLAM GUNTUR/INDIEN e. V. in India financieel kunnen ondersteunen. Onlangs nog, bij het 60-jarig bestaan van de van de Lugina-schoenenfabriek werd namens de directeur Willehad Bauer een bedrag van € 30.000 naar India overgemaakt.

Met onze bijdrage kan onder andere een tehuis voor daklozen worden uitgebreid. In 2013 is met de bouw van dit tehuis in Guntur begonnen. De uitbreiding moet nu ruimte bieden voor dakloze kinderen. De ondersteuning van deze stichting ligt ons zeer na aan het hart. Al in 2010, tijdens het toen 50-jarige bestaan, werd een groot bedrag overgemaakt. Sindsdien vinden kinderen wiens ouders zijn overleden aan HIV een nieuw thuis in een aidsweeshuis, dat dankzij onze bijdragen in India werd opgericht.
Wij zijn zeer blij dat wij met dit geld ook duurzaam goede dingen op het maatschappelijk vlak kunnen realiseren.

nachhaltigkeit-gebaeude-437x322px
nachhaltigkeit-kinder-549x476px
nachhaltigkeit-spende-551x322px

Duurzaamheid bij onze grondstoffen:
zo belangrijk als het bos voor onze toekomst

De grondstoffen van onze natuur zijn een zeer kostbaar goed. Daarom is het uiterst belangrijk om er bewust mee om te gaan en de natuur met het oog op de toekomst te beschermen.
Onze vestiging in Schwanheim in de Palts ligt midden in de natuur. Om precies te zijn in het Paltserwoud, één van de grootste aaneengesloten bosgebieden van Duitsland.

In de jaren 2018 en 2019 ontstond daar als gevolg van stormen, extreme droogte en een daarop volgende letterzetterplaag in de sparren een twee hectare grote vrije ruimte; dit komt overeen met een oppervlak van bijna drie voetbalvelden. Bij Waldläufer hebben wij het op ons genomen om hiervoor een herbebossingsproject te financieren.

De focus bij de herbebossing van het Paltserwoud ligt op de zogeheten multifunctionele bosbouw. Hierbij worden boomsoorten op de vrijgekomen oppervlakken geplant die aantoonbaar beter bestand zijn tegen de nieuwe klimaatomstandigheden en zo een belangrijke bijdrage aan ons klimaat leveren. Boomsoorten zoals tamme kastanje, wintereik, wilde kers en platanen zijn naar verwachting beter bestand tegen de voorspelde klimaatveranderingen dan een monocultuur van sparren. Diep wortelende bomen maken gebruik van het water in diepere bodemlagen en zijn minder gevoelig voor stijgende temperaturen en steeds vaker voorkomende droge periodes.

De boomplantactie is in twee delen opgesplitst: in september worden in het kader van de Duitse boomfeestdagen 2020 ongeveer 100 jonge boompjes geplant. Dit vindt plaats in samenwerking met de hele regio. Medewerkers van de firma Lugina en de plaatselijke kleuterschool worden deskundig ondersteund door de bosbouwvereniging en de boswachterij. De hoofdaanplant vindt dan vanwege de betere weersomstandigheden plaats in november.

nachhaltigkeit_437x322px
nachhaltigkeit_549x476px
nachhaltigkeit_551x322px

Ons plantoppervlak is als volgt ingedeeld:

  • op ca. 1.2 hectare bepalen in de toekomst wintereiken en tamme kastanjes het bosaanzicht
  • De bomen vormen een leefomgeving voor meer dan 1.000 soorten
  • Een oppervlak van 0,5 hectare wordt met hazelaars beplant die zeer goed bestand zijn tegen droogte en hitte
  • 0,04 hectare met wilde fruitbomen dient als overgang naar het aangrenzende bos; in het voorjaar dient het als voedingsbron voor insecten en in de herfst voor wilde dieren
  • Een struikrand op een oppervlak van ca. 0,17 hectare aan de rand van het beplante gedeelte dient als bescherming tegen harde wind
wald-200851_Infotafel_Baumpflanzaktion_WEB(3)

E-Mail
Scroll to Top
load