AANWIJZING
GEGEVENSBESCHERMING
Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend in het kader van de gegevensbeschermende bepalingen. Onderstaand stellen wij u in kennis van de soort, omvang en doeleinden van het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens. U kunt deze informatie op ieder willekeurig moment op onze website oproepen c.q. zelf opslaan en/of afdrukken.

Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat de gegevensoverdracht in internet (bv. bij de communicatie via e-mail) veiligheidshiaten kan vertonen en niet volledig tegen de toegang door derden kan worden beschermd.

Verantwoordelijke instantie

LUGINA SCHUHFABRIK GMBH, Wasgaustraße 2 A, 76848 Schwanheim/Pfalz, Deutschland, wettelijk vertegenwoordigd door de directeur Willehad Bauer, telefoon: +49 (0) 63 92 / 92 26 - 0, telefax: +49 (0) 63 92 / 92 26 - 66 , e-mail info@lugina.de, Hr.-Nr. 2395 bij het kantoor van inschrijving kantongerecht Pirmasens, btw-nr.: DE 811 276 335 . Nadere informatie kunt u vinden op het impressum op de internetsite waldläufer.de

Het inwinnen en gebruiken van niet-persoonsgerelateerde gegevens voor systeeminterne en statistische doeleinden

Uw internetbrowser geeft bij de toegang tot onze internetsite om technische redenen automatisch gegevens door aan onze server. Het gaat daarbij o.a. om datum en tijdstip van de toegang, URL (adres) van de verwijzende website, opgeroepen bestand, hoeveelheid van de verzonden gegevens, browsertype en -versie, besturingssysteem en uw IP-adres. Deze gegevens worden gescheiden opgeslagen van andere gegevens, die u invoert in het kader van het gebruik van ons aanbod. Een toewijzing van deze gegevens aan een bepaalde persoon is voor ons niet mogelijk. De gegevens bevatten geen enkel soort informatie, die conclusies over individuen mogelijk maken. Ze worden uitsluitend voor statistische doeleinden en voor analysedoeleinden, zoals de verbetering van het aanbod, verzameld en gebruikt en vervolgens gewist.

Het inwinnen en gebruik van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens (bv. naam, e-mailadres) worden alleen door ons verzameld en gebruikt, als u deze gegevens in een invoerveld of via e-mail voor uw aanvraag bij ons of voor de gebruikmaking van een service of een aanbod invoert en aan ons verzendt c.q. u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het inwinnen en gebruiken van deze gegevens. U voert deze gegevens vrijwillig in. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor een bepaald doel gebruikt (bv. voor de afwikkeling van de bestelling en de overeenkomst c.q. voor de voorbereiding en het onderhoud van uw klantenaccount).

Inventarisgegevens

Indien er tussen u en ons een contractuele overeenkomst moet worden opgesteld, inhoudelijk vormgegeven of veranderd, verzamelen en gebruiken wij uw persoonlijke gegevens, voor zover dit voor het bereiken van dit doeleinde noodzakelijk is. Op bevel van de bevoegde instanties mogen wij in individuele gevallen informatie over deze gegevens (inventarisgegevens) meedelen, voor zover dit teneinde strafvervolging, ter afwending van gevaar, ter nakoming van de wettelijke taken van de veiligheidsautoriteiten of van de militaire beveiligingsdienst of ter doorzetting van de rechten op geestelijk eigendom noodzakelijk is.

Gebruiksgegevens

Wij verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens van u, voor zover dit noodzakelijk is, om de gebruikmaking van ons internetaanbod mogelijk te maken of af te rekenen (gebruiksgegevens). Daartoe behoren met name de kenmerken voor uw identificatie en gegevens over begin en einde, alsmede de omvang van het gebruik van ons aanbod. Voor doeleinden van reclame, marktonderzoek en voor de op de behoefte afgestemde vormgeving van ons internetaanbod mogen wij bij gebruik van pseudoniemen gebruikersprofielen aanmaken. U hebt altijd het recht om dit gebruik van uw gegevens tegen te spreken. De gebruikersprofielen mogen wij niet samenbrengen met gegevens over de houder van het synoniem.

Informatierecht

U hebt het recht, kosteloos informatie over de betreffende uw persoon of uw pseudoniem opgeslagen gegevens te verlangen. Op uw verzoek kan de informatie ook elektronisch verstrekt worden. U kunt hiervoor per post of via e-mail met behulp van info@lugina.de contact met ons opnemen. Conform de federale wetgeving aangaande de gegevensbescherming hebt u recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen gegevens en indien nodig het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Het wissen van de opgeslagen persoonlijke gegevens vindt plaats, als u uw toestemming tot opslag herroept, als uw kennisneming voor de nakoming van het met de opslag nagestreefde doel niet meer vereist is, of als de opslag ervan om andere wettelijke redenen niet toegestaan is of wordt.

Bezwaar tegen het commerciële gebruik van onze contactgegevens

Het gebruik van de in het kader van ons impressum of vergelijkbare informatie gepubliceerde contactgegevens als postadressen, telefoon- en faxnummers en ook e-mailadressen door derden voor de toezending van niet uitdrukkelijk aangevraagde informatie is niet toegestaan, tenzij wij van tevoren uitdrukkelijk onze schriftelijke toestemming gegeven hebben of er al een zakenrelatie bestaat. Gerechtelijke stappen tegen de verzenders van zogenaamde SPAM-mails bij overtreding van dit verbod zijn uitdrukkelijk voorbehouden. De serviceaanbieder en alle op deze website genoemde personen maken hiermee bezwaar tegen ieder commercieel gebruik en doorgave van uw gegevens.

Cookies & andere technieken

Bij het oproepen van afzonderlijke pagina's worden zogenaamde cookies gebruikt om de navigatie te vereenvoudigen. Dat zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat (pc, smartphone etc.) opgeslagen worden. De cookies van onze website verzamelen geen persoonlijke gegevens over u en zijn volledig anoniem. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten ook geen virussen. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browser-sessie, dus na het sluiten van uw browser, net als deze gewist (zogenaamde sessie-cookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat achter en maken het ons of onze partnerbedrijven mogelijk, uw browser bij het volgende bezoek weer te herkennen (permanente cookies). U kunt de installatie van de cookies door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware voorkomen, zowel door de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uit te sluiten of door van geval tot geval te kunnen beslissen of een cookie geaccepteerd wordt. Wij wijzen u er echter wel op, dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Gebruik van de analyse-tool Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zgn. „cookies“, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie vergaarde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken aan een server van Google in de V.S. overgedragen en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte van tevoren afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de V.S. overgedragen en daar afgekort. In opdracht van de eigenaar van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om reports over de websiteactiviteiten samen te stellen en daarnaast met het websitegebruik en de internetverbinding verbonden prestaties aan de eigenaar van de website te melden. Het in het kader van Google Analytics door uw browser afgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt de opslag van de cookies door een bijbehorende instelling van uw browser-software voorkomen; wij wijzen u er echter wel op, dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie geregistreerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verkrijgbare browser-plugin te downloaden en te installeren. U kunt de registratie door Google Analytics voorkomen door te klikken op de volgende link. Er wordt een Opt-out-cookie gegenereerd waarmee de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoek aan deze website voorkomen wordt: Google Analytics deactiveren

Nadere informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html c.q. op https://www.google.de/intl/de/policies/. Wij wijzen u erop, dat op deze website aan Google Analytics de code "anonymizeIp" is toegevoegd, om een anonieme registratie van IP-adressen (zgn. IP-masking) te garanderen.

Wij gebruiken Google Analytics bovendien om gegevens uit AdWords en de double-click-cookie voor statistische doeleinden te analyseren. Mocht u dit niet wensen, dan kunnen deze via de kennisgevingsrichtlijnen-manager (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de) gedeactiveerd worden.